Νυχτερινής όρασης

Νυχτερινό όραμα Μονοκόλια
Παραγωγή 2
ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM WOLF-14 NL3i

€1,676.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 3"

Τύπος IIT: Γυάλινη είσοδος / έξοδος, Πράσινη

Ανάλυση: 45-51 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 27 mm. F / 1.2

Κέρδος IIT: Αυτόματο

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM WOLF-14 NL2i

€1,905.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 2"

Τύπος IIT: Γυάλινη είσοδος / έξοδος, Πράσινη

Ανάλυση: 45-57 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 27 mm. F / 1.2

Κέρδος IIT: Αυτόματο

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM WOLF-14 NW3i

€2,017.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 3"

Τύπος IIT: Γυάλινη είσοδος / έξοδος, Λευκή

Ανάλυση: 45-51 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 27 mm. F / 1.2

Κέρδος IIT: Αυτόματο

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM WOLF-14 NW2i

€2,241.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 2"

Τύπος IIT: Γυάλινη είσοδος / έξοδος, Λευκή

Ανάλυση: 45-57 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 27 mm. F / 1.2

Κέρδος IIT: Αυτόματο

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM NVM40 NL3i

€2,236.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 3"

IIT: Photonis εμπορικό πράσινο

Ανάλυση: 50-57 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 27 mm. F / 1.3

FOM / SNR: 1500/24

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM NVM40 NL2i

€2,461.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 2"

IIT: Photonis xx1441DK Πράσινο

Ανάλυση: 45-57 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 27 mm. F / 1.3

FOM / SNR: 1600/25

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM NVM40 NL1i

€2,685.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

IIT: Photonis xx1441DK Πράσινο

Ανάλυση: 60-64 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 27 mm. F / 1.3

FOM / SNR: 1600/25

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

IIT: Photonis ECHO

Ανάλυση: 57-74 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 27 mm. F / 1.3

FOM / SNR: 1600-2000 / 23-28

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM NVM40 NW1i

€2,995.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

IIT: Εμπορικό λευκό Photonis

Ανάλυση: 62-70 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 27 mm. F / 1.3

FOM / SNR: 1600/25

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

IIT: Photonis ECHO

Ανάλυση: 57-74 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 27 mm. F / 1.3

FOM / SNR: 1600-2000 / 23-28

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM NVM50 NL2i

€2,461.00

Παραγωγή: 2+ "Επίπεδο 2"

IIT: Photonis xx1441DK Πράσινο

Ανάλυση: 55-64 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOM / SNR: 1600/25

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM NVM50 NL1i

€2,685.00

Παραγωγή: 2+ "Επίπεδο 1"

IIT: Photonis xx1441DK Πράσινο

Ανάλυση: 60-64 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOM / SNR: 1600/25

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

IIT: Photonis ECHO

Ανάλυση: 57-74 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOM / SNR: 1600-2000 / 23-28

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM NVM50 NW1i

€2,995.00

Generation: 2+ "Επίπεδο 1" Λευκό

IIT: Photonis Commercial

Ανάλυση: 60-64 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOM / SNR: 1600-1800 / 25

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

IIT: Photonis ECHO

Ανάλυση: 57-74 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOM / SNR: 1600-2000 / 23-28

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM PVS-14 NL3i

€2,237.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 3"

Μεγέθυνση: 1x (3x και 5x προαιρετικά)

Σύστημα φακού: 26 mm. F / 1.2

FOV: 40 °

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM PVS-14 NL2i

€2,517.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 2"

Μεγέθυνση: 1x (3x και 5x προαιρετικά)

Σύστημα φακού: 26 mm. F / 1.2

FOV: 40 °

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM PVS-14 NL1i

€2,742.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

Μεγέθυνση: 1x (3x και 5x προαιρετικά)

Σύστημα φακού: 26 mm. F / 1.2

FOV: 40 °

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM PVS-14 NL1I ECHO IIT

€3,661.00 €4,027.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

IIT: Photonis ECHO

Ανάλυση: 57-74 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 26 mm. F / 1.2

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM PVS-14 NW2i

€3,072.00

Generation: Gen 2+ "Level 2" White

Μεγέθυνση: 1x (3x και 5x προαιρετικά)

Σύστημα φακού: 26 mm. F / 1.2

FOV: 40 °

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM PVS-14 NW1i

€3,238.00

Generation: Gen 2+ "Level 1" White

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 26 mm. F / 1.2

FOV: 40 °

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

IIT: Photonis ECHO Λευκό

Ανάλυση: 57-74 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x / 5x)

Σύστημα φακού: 26 mm. F / 1.2

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM PVS14-51 NL2i

€2,573.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 2"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOV: 51 °

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM PVS14-51 NL1i

€2,909.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOV: 51 °

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM PVS14-51 NW2i

€3,161.00

Γενιά: Gen 2+ "White Phosphor Level 2"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOV: 51 °

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM PVS14-51 NW1i

€3,328.00

Γενιά: Gen 2+ "White Phosphor Level 1"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOV: 51 °

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM PVS-14 OMEGA NL2i

€3,161.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 2"

Μεγέθυνση: 1x (3x και 5x προαιρετικά)

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOV: 51 °

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM PVS-14 OMEGA NL1i

€3,328.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

Μεγέθυνση: 1x (3x και 5x προαιρετικά)

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOV: 51 °

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM PVS-14 OMEGA NW2i

€3,494.00

Γενιά: Gen 2+ "White Phosphor Level 2"

Μεγέθυνση: 1x (3x και 5x προαιρετικά)

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOV: 51 °

ΜΟΝΟΚΟΜΙΚΗ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM PVS-14 OMEGA NW1i

€3,660.00

Γενιά: Gen 2+ "White Phosphor Level 1"

Μεγέθυνση: 1x (3x και 5x προαιρετικά)

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOV: 51 °

Διόπτρες νυχτερινής όρασης
Παραγωγή 2
Νυχτερινή όραση νυχτερινής όρασης

AGM FOXBAT-5 NL3i

€2,012.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 3"

Μεγέθυνση: 5x

Σύστημα φακού: 108 mm. F / 1.5

FOV: 9.5 °

Νυχτερινή όραση νυχτερινής όρασης

AGM FOXBAT-5 NL2i

€2,349.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 2"

Μεγέθυνση: 5x

Σύστημα φακού: 108 mm. F / 1.5

FOV: 9.5 °

Νυχτερινή όραση νυχτερινής όρασης

AGM FOXBAT-5 NW3i

€2,125.00

Γενιά: Gen 2+ "White Phosphor Level 3"

Μεγέθυνση: 5x

Σύστημα φακού: 108 mm. F / 1.5

FOV: 9.5 °

Νυχτερινή όραση νυχτερινής όρασης

AGM FOXBAT-5 NW2i

€2,461.00

Γενιά: Gen 2+ "White Phosphor Level 2"

Μεγέθυνση: 5x

Σύστημα φακού: 108 mm. F / 1.5

FOV: 9.5 °

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM FOXBAT-LE6 NL2i

€3,582.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 2"

Μεγέθυνση: 5.6x

Σύστημα φακού: 145 mm. F / 1.8

FOV: 7 °

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM FOXBAT-LE6 NL1i

€3,919.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

Μεγέθυνση: 5.6x

Σύστημα φακού: 145 mm. F / 1.8

FOV: 7 °

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM FOXBAT-LE7 NL1i

€4,484.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

Μεγέθυνση: 7.4x

Σύστημα φακού: 192 mm. F / 2.13

FOV: 5.4 °

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΑ

AGM FOXBAT-LE10 NL1i

€5,600.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

Μεγέθυνση: 9.6x

Σύστημα φακού: 250 mm. F / 2.0

FOV: 4 °

Γυαλιά νυχτερινής όρασης
Παραγωγή 2
ΓΥΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

AGM WOLF-7 NL3i

€2,012.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 3"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 24mm, F / 1.2

FOV: 40 °

ΓΥΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

AGM WOLF-7 NL2i

€2,349.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 2"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 24mm, F / 1.2

FOV: 40 °

ΓΥΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

AGM WOLF-7 NW3i

€2,237.00

Γενιά: Gen 2+ "White Phosphor Level 3"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 24mm, F / 1.2

FOV: 40 °

ΓΥΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

AGM WOLF-7 NW2i

€2,573.00

Γενιά: Gen 2+ "White Phosphor Level 2"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 24mm, F / 1.2

FOV: 40 °

ΓΥΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

AGM PVS-7 NL3i

€2,517.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 3"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 27 mm. F / 1.2

FOV: 40 °

ΓΥΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

AGM PVS-7 NL2i

€2,853.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 2"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 27 mm. F / 1.2

FOV: 40 °

ΓΥΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

AGM PVS-7 NL1i

€3,358.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 27 mm. F / 1.2

FOV: 40 °

ΝΥΧΤΑ ΟΡΑΜΑ ΓΥΑΓΓΥΛΙΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

AGM NVG-40 NL2i

€4,479.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 2"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 27 mm, F / 1.3

FOV: 40 °

ΝΥΧΤΑ ΟΡΑΜΑ ΓΥΑΓΓΥΛΙΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

AGM NVG-40 NL1i

€5,040.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 27 mm, F / 1.3

FOV: 40 °

ΝΥΧΤΑ ΟΡΑΜΑ ΓΥΑΓΓΥΛΙΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

IIT: Photonis ECHO

Ανάλυση: 57-74 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 27 mm, F / 1.3

ΝΥΧΤΑ ΟΡΑΜΑ ΓΥΑΓΓΥΛΙΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

AGM NVG-40 NW2i

€5,979.00

Γενιά: Gen 2+ "White Phosphor Level 2"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 27 mm, F / 1.3

FOV: 40 °

ΝΥΧΤΑ ΟΡΑΜΑ ΓΥΑΓΓΥΛΙΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

AGM NVG-40 NW1i

€6,312.00

Γενιά: Gen 2+ "White Phosphor Level 1"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 27 mm, F / 1.3

FOV: 40 °

ΝΥΧΤΑ ΟΡΑΜΑ ΓΥΑΓΓΥΛΙΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

IIT: Photonis ECHO

Ανάλυση: 57-74 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 27 mm, F / 1.3

FOM / SNR: 1600-2000 / 23-28

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΑΜΑ ΓΥΑΓΓΥΛΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

AGM NVG-50 NL2i

€4,815.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 2"

Μεγέθυνση: 1x (3x προαιρετικό)

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOV: 51 °

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΑΜΑ ΓΥΑΓΓΥΛΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

AGM NVG-50 NL1i

€5,376.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOV: 51 °

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΑΜΑ ΓΥΑΓΓΥΛΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

IIT: Photonis ECHO

Ανάλυση: 57-74 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x)

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOM / SNR: 1600-2000 / 23-28

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΑΜΑ ΓΥΑΓΓΥΛΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

AGM NVG-50 NW2i

€6,062.00

Γενιά: Gen 2+ "White Phosphor Level 2"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOV: 51 °

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΑΜΑ ΓΥΑΓΓΥΛΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

AGM NVG-50 NW1i

€6,395.00

Γενιά: Gen 2+ "White Phosphor Level 1"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 19 mm. F / 1.26

FOV: 51 °

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΑΜΑ ΓΥΑΓΓΥΛΟ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

IIT: Photonis ECHO

Ανάλυση: 57-74 lp / mm

Μεγέθυνση: 1x (επιλογή 3x)

Σύστημα φακού: 19 mm, F / 1.26

FOM / SNR: 1600-2000 / 23-28

Αξιοθέατα όπλων νυχτερινής όρασης
Παραγωγή 2
ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

AGM WOLVERINE 4 NL3i

€2,137.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 3"

Μεγέθυνση: 5x

Σύστημα φακού: 108 mm. F / 1.54

FOV: 9 °

ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

AGM WOLVERINE 4 NL2i

€2,327.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 2"

Μεγέθυνση: 4x

Σύστημα φακού: 108 mm. F / 1.54

FOV: 9 °

ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Generation: Gen 2+ "επίπεδο 1"

Μεγέθυνση: 4x

FOV: 8.3 °

ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Generation: Gen 2+ "Λευκός φωσφόρος επίπεδο 1"

Μεγέθυνση: 4x

FOV: 8.3 °

ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

Μεγέθυνση: 6x

FOV: 5.7 °

ΟΡΑΜΑ ΝΥΧΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Γενιά: Gen 2+ "White Phosphor Level 1"

Μεγέθυνση: 6x

FOV: 5.7 °

Συστήματα Clip-on Night Vision
Παραγωγή 2
ΣΥΣΤΗΜΑ CLIP-ON ΝΥΧΤΑΣ ΟΡΑΜΑ

AGM COMANCHE 40 NL2i

€2,909.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 2"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 80 mm. F / 1.44

FOV: 12 °

ΣΥΣΤΗΜΑ CLIP-ON ΝΥΧΤΑΣ ΟΡΑΜΑ

AGM COMANCHE 40 NL1i

€3,246.00

Generation: Gen 2+ "Επίπεδο 1"

Μεγέθυνση: 1x

Σύστημα φακού: 80 mm. F / 1.44

FOV: 12 °

AGM Συσκευές νυχτερινής όρασης Globalvision: Λειτουργίες και τεχνολογίες

AGM Global Vision Οι συσκευές νυχτερινής όρασης αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη ποικιλία από στρατιωτικά, ηλεκτρο-οπτικά όργανα ακριβείας, τα οποία περιλαμβάνουν:

Τα γυαλιά νυχτερινής όρασης, τα μονόκλινα και τα πεδία εφαρμογής μας χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία βελτίωσης εικόνας και καινοτόμα υλικά για την ανίχνευση του διαθέσιμου φωτός στο περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φωτός), την ενίσχυση και τη μετάφρασή του σε εικόνα για υψηλή ορατότητα στο σχεδόν συνολικό σκοτάδι .

Όλα τα NVD μας έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα τους στρατιωτικούς και τους επαγγελματίες επιβολής του νόμου, με ανώτερο υλικό και τεχνολογία για τον εντοπισμό στόχων, την πλοήγηση σε άγνωστο έδαφος και τη διεξαγωγή παρακολούθησης. Οι συσκευές μας είναι ιδανικές για νυχτερινό κυνήγι ή για παρακολούθηση και παρακολούθηση παιχνιδιών

Οι προσφορές προϊόντων NVD μας

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα δοκιμασμένων, στρατιωτικών συσκευών νυχτερινής όρασης και αξεσουάρ, όπως:

AGM Global VisionΗ ποικιλία των NVD είναι ελαφριά, ανθεκτική και κατασκευασμένη για να διαρκεί με κράματα αλουμινίου ποιότητας αεροσκάφους, προαιρετικούς φακούς για πολλαπλά επίπεδα μεγέθυνσης και εργονομικό σχεδιασμό.

Το σεμινάριο AGM Εγγύηση Globalvision: Γιατί οι επαγγελματίες βασίζονται στις συσκευές μας για νυχτερινή όραση

Όλα AGM Global Vision οι συσκευές νυχτερινής όρασης υποστηρίζονται από την υποστήριξη πελατών και τις υπηρεσίες κατασκευής. Από επαγγελματίες επιτήρησης και τακτικής έως στρατιωτικούς ειδικούς, προσωπικό επιβολής του νόμου, ιχνηλάτες παιχνιδιών και κυνηγούς, λάτρεις της νυχτερινής όρασης και όλους τους ενδιάμεσους, οι πελάτες μας μπορούν να είναι σίγουροι ότι χρησιμοποιούν εργαλεία υψηλής ποιότητας, αξιόπιστης κατασκευής, υψηλής απόδοσης , και επικυρωμένο από 60+ χρόνια συνδυασμένης επαγγελματικής εμπειρίας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο εύκολο για εσάς Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συναινείτε στη χρήση των cookies.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις cookie Πολιτική Απορρήτου Κατανοητή