Υποστήριξη πελατών

Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων

Θέλουμε η εμπειρία σας μαζί μας να είναι εύκολη και χωρίς προβλήματα. Εάν δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με μια αγορά, μπορείτε να επιστρέψετε τα περισσότερα αντικείμενα εντός 30 ημερών από την παραλαβή για ανταλλαγή, πίστωση καταστήματος ή πλήρη επιστροφή χρημάτων. Εάν έχετε ερωτήσεις επιστροφής περισσότερες από 30 ημέρες μετά την παραλαβή, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας για πιθανή επισκευή, πίστωση στο κατάστημα ή αντικατάσταση.

Λάβετε υπόψη ότι όλες οι επιστροφές υπόκεινται σε AGM Συνθήκες Επιστροφής Globalvision. Προϋποθέσεις επιστροφής: Τα αντικείμενα πρέπει να επιστραφούν σε ΝΕΑ κατάσταση (δηλ. Δεν χρησιμοποιούνται ή σπασμένα), στη συσκευασία του αρχικού κατασκευαστή και με όλα τα πρωτότυπα περιεχόμενα, π.χ. εγχειρίδια οδηγιών, αξεσουάρ, πρόσθετα εξαρτήματα.


Όλες οι ανταλλαγές και επιστροφές απαιτούν τη συμπλήρωση μιας φόρμας Εξουσιοδότηση επιστροφής εμπορευμάτων (RMA). Μόλις ολοκληρωθεί, ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες επιστροφής και επιστρέψτε τα εμπορεύματα το συντομότερο δυνατό. Λάβετε υπόψη ότι ο αριθμός RMA σας είναι ενεργός μόνο για 15 ημέρες από την ημερομηνία υποβολήςοπότε μην καθυστερείτε!

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα την ασφάλιση αγαθών για την πλήρη αξία τους κατά την αποστολή τους σε εμάς. Και για να διασφαλίσουμε την έγκαιρη επιστροφή ή ανταλλαγή, σας ζητούμε να τυλίξετε με ασφάλεια αντικείμενα για να αποφύγετε ζημιές αποστολής. Εάν πιστεύετε ότι η παραγγελία σας έχει καταστραφεί κατά τη μεταφορά, επικοινωνήστε αμέσως με την Εξυπηρέτηση Πελατών.


Μετά από έγκριση, AGM Η Globalvision επιστρέφει χρήματα στους πελάτες μέσω της αρχικής μεθόδου πληρωμής. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης πλήρωσε μέσω πιστωτικής κάρτας, τυχόν απαραίτητες επιστροφές χρημάτων θα εφαρμοστούν στην πιστωτική κάρτα του πελάτη.

Σημείωση: AGM Το Globalvision απαιτεί την επιστροφή όλων των διαφημιστικών ειδών ή/και των δώρων που περιλαμβάνονται στην αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν πιστοποιητικών δώρων με την αγορά. Για παράδειγμα, εάν φτάσει ένα διοφθαλμικό με δωρεάν φακό, και τα δύο στοιχεία πρέπει να επιστραφούν πριν από την επεξεργασία μιας ανταλλαγής ή επιστροφής χρημάτων. Επιπλέον, AGM Η Globalvision δεν είναι προς το παρόν σε θέση να δεχτεί μερική επιστροφή σε κιτ ή σε τυχόν πακέτα προϊόντων. Εάν δεν λάβετε πλήρη επιστροφή, AGM Η Globalvision διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει επιπλέον 20 $ για την επιστροφή του πακέτου στον πελάτη.

Κάθε πιστοποιητικό δώρου που εκδίδεται ως δωρεάν δώρο με κατάλληλη αγορά είναι άκυρο κατά την επιστροφή του προϊόντος που πληροί τις προϋποθέσεις. Το πιστοποιητικό δώρου θεωρείται ότι επιστρέφεται με επιστροφή προϊόντος. Εάν το πιστοποιητικό δώρου έχει χρησιμοποιηθεί κατά την επιστροφή, AGM Η Globalvision διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί επιστροφή ή επιστροφή χρημάτων στον πελάτη μείον το ποσό του πιστοποιητικού δώρου που εκδόθηκε.

AGM Η Globalvision προσφέρει πολλά αντικείμενα που περιορίζονται προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από ομοσπονδιακούς, κρατικούς ή/και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Τέτοιοι ομοσπονδιακοί, πολιτειακοί ή/και τοπικοί νόμοι και κανονισμοί υπόκεινται σε αλλαγές. Σε περίπτωση τέτοιας αλλαγής, AGM Η Globalvision διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε επιστροφή εάν είναι παράνομη η αποστολή, η χρήση, η μεταφορά, η κατοχή, η αγορά, η κατοχή ή η πώληση τέτοιου προϊόντος περιορισμένης πρόσβασης. Είναι τελικά ευθύνη του Πελάτη να ερευνήσει και να διασφαλίσει ότι το αντικείμενο είναι νόμιμο για χρήση, μεταφορά, κατοχή, αγορά ή/και ιδιοκτησία στην ομοσπονδιακή, πολιτειακή ή/και τοπική περιοχή του Πελάτη.

AGM Η Globalvision επεξεργάζεται όλες τις επιστροφές εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Οι εταιρείες πιστωτικών καρτών διαφέρουν στο χρόνο που απαιτείται για την αποστολή πιστώσεων στον λογαριασμό ενός πελάτη. Συμβουλευτείτε την εταιρεία πιστωτικών καρτών σας για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πιστωτικές πολιτικές. Για παραγγελίες PayPal, οι επιστροφές χρημάτων θα πρέπει να αποσυρθούν από τον λογαριασμό σας PayPal για να αντικατοπτρίζουν τη δήλωση της πιστωτικής σας κάρτας.


AGM Globalvision δεν χρεώνει τέλη ανανέωσης για τα περισσότερα αντικείμενα που αποστέλλονται εντός 30 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων. Τα τέλη επαναφοράς δεν ισχύουν για αντικείμενα που επιστρέφονται νέα, αχρησιμοποίητα και με όλες τις αρχικές συσκευασίες και αξεσουάρ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις επιστροφής και ακολουθούνται οι οδηγίες επιστροφής.

AGM Η Globalvision διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τέλος επαναπλήρωσης έως 20% για επιστροφές ανοιγμένων, μεταχειρισμένων ή κατεστραμμένων προϊόντων και για εκείνες τις επιστροφές που δεν ακολουθούν τις Οδηγίες Επιστροφής και Ανταλλαγής. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι AGM Η Globalvision διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τυχόν επιστροφές που λαμβάνονται σε μη πωλήσιμη κατάσταση. Επιπροσθέτως, AGM Η Globalvision διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει επιπλέον τέλη εάν ένα προϊόν δεν επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία.


AGM Η Globalvision θα πραγματοποιήσει ευχαρίστως μια ανταλλαγή όποτε δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με μια αγορά εντός 30 ημερών από την παραλαβή. Βεβαιωθείτε ότι το επιστρεφόμενο αντικείμενο είναι σε ΝΕΑ κατάσταση (δηλ. δεν χρησιμοποιείται, ανοίγεται, σπάει ή δοκιμάζεται) και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της πολιτικής επιστροφών. Ακολουθήστε τις Οδηγίες Επιστροφής και Ανταλλαγής για να ζητήσετε ένα RMA και επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή Ανταλλαγής στο Τύπος επιστροφής τμήμα.


Εξαιρέσεις πολιτικής επιστροφής: Η τυπική πολιτική επιστροφής δεν ισχύει για είδη ειδικής παραγγελίας, λογαριασμούς χονδρικής και συμβόλαια υψηλής αξίας (άνω των 25,000 USD). Δεν υπάρχουν επιστροφές χρημάτων για ειδικές παραγγελίες, λογαριασμούς χονδρικής και συμβόλαια υψηλής αξίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας.


Συμπληρώστε ένα έντυπο αίτησης RMA για όλες τις επιστροφές. Μετά την ολοκλήρωση, ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες επιστροφής και επιστρέψτε τα εμπορεύματα εντός 15 εργάσιμων ημερών για να βεβαιωθείτε ότι η ανταλλαγή ή η επιστροφή χρημάτων σας υποβάλλεται σε έγκαιρη επεξεργασία.

  1. Συμπληρώστε και υποβάλετε ένα έντυπο αίτησης RMA για να λάβετε έναν αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής εμπορευμάτων (RMA). Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε μια επιστροφή χωρίς συμπληρωμένη φόρμα αίτησης RMA.
  2. Με την υποβολή του εντύπου αίτησης RMA, ο αριθμός RMA θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 24-48 ωρών.
  3. Συσκευάστε τα αντικείμενα με ασφάλεια χρησιμοποιώντας το αρχικό υλικό συσκευασίας για να αποφύγετε τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά.
  4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει όλα τα διαφημιστικά υλικά, αξεσουάρ, εγχειρίδια ή άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην αρχική αποστολή.
  5. Εκτυπώστε τη φόρμα "Περίληψη επιστροφής" και τοποθετήστε το μέσα στο κουτί.
  6. Συνιστάται στους πελάτες να ασφαλίζουν τα πακέτα για την πλήρη αξία τους ως AGM Globalvision δεν φέρει ευθύνη για τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα έως ότου υπογραφεί στην αποθήκη μας. Ως εκ τούτου, οι πελάτες είναι υπεύθυνοι σε περιπτώσεις όπου ένα επιστρεφόμενο πακέτο έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί κατά τη μεταφορά.
  7. Παρακαλώ σημειώστε ότι AGM Η Globalvision δεν μπορεί προς το παρόν να δεχτεί αποστολές COD. Για να διασφαλίσετε τη σωστή παράδοση, σας συνιστούμε να επιλέξετε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που προσφέρει ειδοποίηση παράδοσης (π.χ. UPS, USPS ή FedEx).

πολιτική απορρήτου

AGM Η Globalvision διατηρεί διοικητικές, τεχνικές και φυσικές εγγυήσεις για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, χρήση, αλλοίωση ή καταστροφή των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε στην κατοχή μας. Παρέχουμε ελέγχους ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών που υποβάλλετε στο διαδίκτυο από προβλέψιμους κινδύνους.

Δεν πουλάμε, ενοικιάζουμε, εμπορεύομαστε ή αποκαλύπτουμε με άλλο τρόπο προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες και τους πελάτες της ιστοσελίδας μας, εκτός από ό, τι περιγράφεται εδώ. Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες που παρέχετε με εταιρείες που είναι συμβατικά συνδεδεμένες με αυτές AGM Globalvision. Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς (i) εάν απαιτείται από το νόμο ή τη νομική διαδικασία, (ii) στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους ή (iii) όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια ή σε σχέση με έρευνα ύποπτης ή πραγματικής παράνομης δραστηριότητας.

1. Οι ΗΠΑ ελέγχουν την εξαγωγή και επανεξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών καταγωγής ΗΠΑ οπουδήποτε στον κόσμο. Ως εκ τούτου, τα είδη που αγοράζονται ενδέχεται να απαιτούν άδειες εξαγωγής ή επανεξαγωγής από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ή το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Απαγορεύεται αυστηρά η εκτροπή αγαθών καταγωγής ΗΠΑ, σε αντίθεση με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Επικοινωνήστε με ένα φιλικό μέλος του προσωπικού εάν έχετε απορίες σχετικά με τις εξαγωγές ή μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.pmddtc.gov για το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, τις έρευνες εξαγωγής και επανεξαγωγής ή το www.bis.doc.gov για το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, ερωτήσεις εξαγωγής και επανεξαγωγής διπλής χρήσης.

2. Η ΕΕ ελέγχει την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση και τη μεσιτεία ειδών διπλής χρήσης, ώστε η ΕΕ να μπορεί να συμβάλει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και να αποτρέψει τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ). Ως εκ τούτου, τα είδη που αγοράζονται ενδέχεται να υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγής διπλής χρήσης. Παρακαλώ επισκεφθείτε Εμπορικοί έλεγχοι διπλής χρήσης - Εμπόριο - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους διπλής χρήσης της ΕΕ.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο εύκολο για εσάς Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συναινείτε στη χρήση των cookies.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις cookie Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων Κατανοητή